Kush nuk do ta paguajë taksë ndërtese gjatë vitit 2019? Ndryshimi në paketën e re fiskale

Ndryshimet e ndërmarra në ligjin për taksat vendore, pjesë e paketës së re fiskale, parashikojnë mënyrën e re sesi do të llogaritet taksa mbi ndërtesat por gjithashtu edhe kategoritë që përjashtohen.

Referuar ndryshimeve, “ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet nga pensionistë të vetëm, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të paaftë për punë do të përjashtohen nga pagesa e kësaj takse

Paketa fiskal dhe buxheti do të diskutohen këto javë në komisionet kuvendore për të kaluar më pas për votim në Kuvend në variantin përfundimtar.

Loading...

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here